Изчислете своята застраховка

go-2-compressorgo-onhover-1-compressor
avto-2-compressoravto-hover-2-compressor

Автомобилни застраховки

Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. На българския застрахователен пазар се предлагат най-общо следните автомобилни застраховки:

Гражданска отговорност
Каско на МПС
Злополука на лицата в МПС
Автоасистанс

 

Имуществени застраховки

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Физически лица
Физически лица на първи риск
Юридически лица

Индустриален пожар

Застраховки за бизнеса

Законът предвижда отговорност на някой професии от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховка на отговорности
Финансови застраховки
Транспортни застраховки

Селскостопански застраховки

Застраховка живот

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Злополука и здраве
Здравна застраховка
Спестовни застраховки

Други застраховки

Нашите партньори