Актуални работни позиции

Свободни работни позиции в „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ООД

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ООД е изцяло българска компания, регистрирана в търговски регистър като дружество с ограничена отговорност, съгласно действащото законодателство. Под различни форми компанията съществува от 1995-та година.

Във връзка с разширяване на дейността „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ООД, търси мотивирана личност за позицията Ръководител на Регионален офис (Регионален представител) за следните градове и региони: Харманли, Димитровград, Велинград, Русе, Търговище,  Ловеч, Петрич,  Добрич, Кърджали.

Подходящият кандидат за позицията притежава:

 • Опит в работата с клиенти – 2 години минимум;
 • Опит във воденето на преговори и презентации;
 • Висше образование;
 • Високо ниво на вътрешна мотивация с ориентация към постигане на резултати;
 • Отлични комуникативни умения.

Ще се счита за предимство предишен опит в сферата на застраховането.

Като част от нашия екип, задълженията Ви ще включват:

 • Изграждане и управление на Регионално представителство на Брокера;
 • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
 • Изграждане и поддържане на клиентско портфолио;
 • Откриване и анализиране нови пазарни възможности;
 • Развиване на структури на Брокера в региона;
 • Извършване на необходимите административни действия, свързани с подготовката на оферти, реализиране на продажби, изготвяне на отчети и обезпечаване функционирането на Регионалното представителство;
 • Постоянна комуникация с клиенти, застрахователните дружества в региона и с ЦУ на Брокера;
 • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на региона.

На одобрения кандидат Брокера ще предложи:

 • Възможност за работа във водещ застрахователен брокер;
 • Трудов договор;
 • Възможности за професионално обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с процесите на управление, комуникации и продажби;
 • Атрактивни условия и бонусни схеми.

Ако отговаряте на посочените условия и позицията представлява интерес за Вас, изпратете автобиография с актуална снимка не по-късно от 16 май 2023 г. Само преминалите предварителния подбор по документи ще бъдат поканени на интервю.

Обработването, използването и съхраняването на лични данни в процеса по подбор се извършва в пълно съответствие със ЗЗЛД.

„Дженерал Брокер“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни, гарантира пълна защита на конфиденциалността на кандидатурите.