Предмет на тази застраховка е реколката на всички земеделски култури: зеленчукови, полски,полски, овощни, южни култури и други.

Застрахователното покритие се изразява в обещтение на количествени вреди в резултат на:

Градушка; буря; смерч; проливен дъжд; наводнение; пожар; осланяване; задушаване (запарване).При есенните култури вкл. и рапица, допълнително се покрива Измръзване, изтегляне и киша (за есенни житни култури и рапица).

Стандартно застраховка на земеделски култури се сключва не по-късно от следните срокове:

 • За измръзване и изтегляне – до края на ноември;
 • до средата на юни за зеленчуци полско производство и тютюн;
 • до края на май за всички други култури и рискове, без посочените по-горе.

Може да се договори и сключване на застраховка след посочените по-горе срокове, но след извършване на оглед от страна на застрахователя.

Застрахователното покритие се прекратява, веднага след прибиране на реколтата.

Застрахователната сума се определя на база един декар площ по взаимно договаряне, но не повече от размера ная действителната пазарн сройност на реколтата.

Затрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от посевната площ на културата, от избраните рискове, от договорената застрахователна сума и от рисковия клас на района, в който се намира реколтата.

Предмет на тази застраховка са растенията като основно средство за производство, а не реколтата от тях. Те биват:

Неплододаващи (Клауза млади неплододаващи трайни насаждения):

 • лозя винени и десерни до 3 /4 год. възраст;
 • праскови, мушмули, актинидия, арония, маслодайна роза, лавандула до 3 год. възраст;
 • кайсии, вишни, дюли, нискостеблени ябълки и круши – до 4 /5 год. възраст;
 • череши, сливи – до 4 /5 год. възраст;
 • високостеблени ябълки – до 8год. възраст;
 • орехи и благороден кестен – от 8 до 10год. възраст.

Плододаващи (Клауза Плододаващи):

 • лозя винени и десертни – до 24 – 29год. експлоатационна възраст;
  праскови – до 8 год. експлоатационна възраст.
 • кайсии, дюли, нискостеблени ябълки и круши – до 15 год. експлоатационна възраст;
 • череши, вишни, круши средностеблени, бадеми, черници, хмел – до 19 год. експлоатационна възраст;
 • ябълки средностеблени, круши високостеблени – до 24 год. експлоатационна възраст;
 • ябълки и череши високостеблени, орехи, кестен – до 30 год. експлоатационна възраст;

Застрахователното покритие се изразява в обещтение на количествени вреди в резултат на: – градушка; буря; проливен дъжд; пожар на корен; осланяване от късни пролетни и ранни есенни слани; измръзване

Застрахователна сума:

 • За „Неплододаващи“ – максималната застрахователна сума за един брой растение е равна на стойността на посадъчния материал и на разходите за засаждане. Минималната може да бъде до определен процент от максималната за един брой растение.
 • За „Плододаващи“ – максималната застрахователна сума за един брой растение е равна на разходите за създаване и отглеждане до встъпване в плододаване на насаждението. Минималната може да бъде до определен процент от максималната за един брой растение.

Затрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост цената на посадъчния материал, от вида, гъстотата, възрастта и географското местоположение на насажденито.

Предмет на тази застраховка са горски насаждения като основни средства до 5 годишна възраст – иглолистни, широколистни, бързорастящ и смесени видове.

Покрити рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар предизвикан от мълния, измръзване, осланяне и др.

Забележка: Гореописаният текст е с цел да запознае потребителя със застрахователнатяа услуга. Параметрите и условията на покритие могат да бъдат различни в зависимост от избора на застрахователна компания.

Изпратете ни запитване